Giải thưởng Du học Nhật Bản

Trường chuyên môn Omotenashi trong 2 năm liền 2018 và 2019 được lựa chọn cho Giải thưởng Du học Nhật Bản.

VPDD Của NIPPON ACADEMY Edu Corp., tại Việt Nam.

E-mail :  info.vn@nippon-academy.ac.jp