Chi phí

Thuế và lệ phí của Nhật

Người sống tại

Tiền nhập học
21,000 yên (~210 USD)

Chỉ đóng khi nhập học

Phí xét tuyển
52,500 yên (~525 USD)
Học phí
282,750 yên (~2827 USD)

6 tháng

Phí giáo trình
32,500 yên (~325 USD)

1 năm 3 tháng

Tổng cộng
388,750 yên (~3887 USD )

Chi phí và thuế cho khóa Nấu ăn Omotenashi

Tiền nhập học
80,000 yên (~800 USD)

Chỉ đóng khi nhập học

Học phí
680,000 yên (~6800 USD)

1 năm

Phí thực hành
80,000 yên (~800 USD)

1 năm

Phí giáo trình
36,000 yên (~360 USD)

1 năm

Tổng cộng
876,000 yên (~8760 USD)

Năm đầu

796,000 yên (~7960 USD)

Năm 2

Chi phí bổ sung

Phí xét tuyển
20,000 yên (~200 USD)

Chỉ phí xét tuyển

Đồng phục
36,000 yên (~360 USD)

Chỉ đóng khi nhập học

Tổng cộng
56,000 yên (~560 USD)

Chi phí và thuế cho khóa IT và khóa Khách sạn/Nhà nghỉ quốc tế

Tiền nhập học
80,000 yên (~800 USD)

Chỉ đóng khi nhập học

Học phí
580,000 yên (~5800 USD)

1 năm

Phí giáo trình
36,000 yên (~360 USD)

1 năm

Tổng cộng
696,000 (~6960 USD)

Năm đầu

616,000 yên (~6160 USD)

Năm 2

Chi phí và thuế nơi ở

Cơ sở lưu trú tại Maebashi

Phòng
Share house
Phòng 2 người
Phòng 1 người
Phí vào
20,000 yên (~200 USD)
24,000 yên (~240 USD)
39,000 yên( ~390 USD)
Tiền đặt cọc
20,000 yên (~200 USD)
24,000 yên (~240 USD)
39,000 yên (~390 USD)
Tiền nhà (6 tháng)
120,000 yên (~1200 USD)
144,000 yên (~ 1440 USD)
234,000 yên (~2340 USD)
Điện, nước, gas
Đã bao gồm
Tự chi trả
Tự chi trả
Tổng cộng
160,000 yên (~1600 USD)
192,000 yên (~1920 USD)
312,000 yên (~3120 USD)

Cơ sở lưu trú tại Tokyo

Phòng
Phòng 2 người
Phòng 1 người
Phí vào
16,000 yên (~160 USD)
32,000 yên (~320 USD)
Tiền đặt cọc
16,000 yên (~160 USD)
32,000 yên (~320 USD)
Tiền nhà
32,000 yên (~320 USD)
64,000 yên (~640 USD)
Tổng cộng
64,000 yên (~640 USD)
128,000 yên (~1280 USD)

Chi phí và thuế cho vật dụng đặc biệt

Hợp đồng xe đạp ít nhất 3 tháng. Giá đã bao gồm tiền bảo trì.

Xe đạp1 ngày 30 yên (~0,30 USD)

VPDD Của NIPPON ACADEMY Edu Corp., tại Việt Nam.

E-mail :  info.vn@nippon-academy.ac.jp