Khóa Thiết kế IT

Lời đầu

Tham gia khóa học của NIPPON ACADEMY cần phải tốt nghiệp cấp 3 và trên 18 tuổi bất kể học kỹ năng (nấu ăn, hiếu khách, IT) hay tiếng Nhật.

Khai giảng: Trường chuyên môn (Omotenashi) khai giảng vào tháng 4 và tháng 10. Khóa tiếng Nhật 1 năm khai giảng 4 lần vào tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1.

Số lượng học sinh 1 lớp: Trường chuyên môn Omotenashi tối đa 40 người, khóa tiếng Nhật tối đa 20 người.

Thời gian

2 năm

Trường Maebashi

Thời gian biểu: 9:00~10:40;
10:50~12:20;
12:30~14:00

Thứ 2 ~ Thứ 6

Có thể làm thêm buổi chiều hoặc buổi tối

Trường Takayama

Thời gian biểu: 9:00~10:40;
10:50~12:20;
12:30~14:00

Thứ 2 ~ Thứ 6

Chương trình tuần hoàn (đến lúc tốt nghiệp) học 2 tháng tại Takayama + 2 tháng chỉ làm thêm tại Tokyo

Điều kiện đăng ký

Trên 18 tuổi

Có bằng tốt nghiệp cấp 3

Có bằng năng lực Nhật ngữ N3

Đối tượng

Đặc biệt quan tâm đến lập trình, học thiết kế web, và làm việc trong nhiều môi trường làm việc khác nhau.

Mục tiêu học tập đến lúc tốt nghiệp

Năng lực đạt được: Dùng HTML / CSS3 / Java để lập trình trang web, thiết kế trực quan có tính đáp cao bao gồm bố trí trang. Ngoài ra, có thể quản lý trang web của khách sạn và suối nước nóng.

Nơi làm việc sau tốt nghiệp: Freelancer, văn phòng nhỏ, doanh nghiệp đa quốc gia.

Thời gian bắt đầu

Tại Nhật 1 năm học bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3, tuy nhiên Khóa học nấu ăn Omotenashi có 2 kỳ nhập học trong 1 năm là vào tháng 4 và tháng 10.

Lớp học nào cũng kéo dài 2 năm và kết thúc vào tháng 3 và tháng 9.

Lệ phí và chi phí ban đầu

Tiền nhập học
80,000 yên (~800 USD)

Chỉ đóng khi nhập học

Học phí
580,000 yên (~5800 USD)

1 năm

Phí giáo trình
36,000 yên (~360 USD)

1 năm

Tổng cộng
696,000 (~6960 USD)

Năm đầu

616,000 yên (~6160 USD)

Năm 2

VPDD Của NIPPON ACADEMY Edu Corp., tại Việt Nam.

E-mail :  info.vn@nippon-academy.ac.jp