Trường Tiếng Nhật

Lời đầu

Tham gia khóa học của NIPPON ACADEMY cần phải tốt nghiệp cấp 3 và trên 18 tuổi bất kể học kỹ năng (nấu ăn, hiếu khách, IT) hay tiếng Nhật.

Khai giảng: Trường chuyên môn (Omotenashi) khai giảng vào tháng 4 và tháng 10. Khóa tiếng Nhật 1 năm khai giảng 4 lần vào tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1.

Số lượng học sinh 1 lớp: Trường chuyên môn Omotenashi tối đa 40 người, khóa tiếng Nhật tối đa 20 người.

Thời gian

Lớp buổi sáng

Thứ hai đến Thứ sáu 9:00~10:30, 10:45~12:15

Có thể làm thêm buổi chiều hoặc buổi tối

Lớp buổi chiều

Thứ hai đến Thứ sáu 13:00~14:30, 14:45~16:15

Có thể làm thêm buổi sáng hoặc buổi tối

Học sinh không được chọn lớp. Việc quyết định học lớp nào sẽ dựa vào kết quả bài kiểm tra chia lớp được tổ chức tại trường.

Thời gian

Kỳ tháng 4 – 2 năm – 4/2020~3/2022

Kỳ tháng 7 – 1 năm 9 tháng – 7/2020~3/2022

Kỳ tháng 10 – 1 năm 6 tháng – 10/2020~3/2022

Kỳ tháng 1 – 1 năm 3 tháng – 1/2021~3/2022

Điều kiện đăng ký

Trên 18 tuổi

Có bằng tốt nghiệp cấp 3

Có bằng năng lực Nhật ngữ N3

Đối tượng

Học tiếng Nhật với mục đích học lên trung cấp và đại học Nhật Bản, hoặc tìm việc làm tại Nhật

Mục tiêu học tập đến lúc tốt nghiệp

Trình độ tiếng Nhật: phụ thuộc vào ý chí của học sinh

Năng lực đạt được: có thể đọc viết tiếng Nhật, nói được nhiều chủ đề, thi đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật, và kỳ thi du học Nhật Bản

Lộ trình sau tốt nghiệp: trường chuyên môn, đại học, thạc sĩ, hoặc tìm việc ở lĩnh vực chuyên môn

Thời gian bắt đầu

Giờ học tiếng Nhật tại trường hoàn toàn được giảng dạy bằng tiếng Nhật bởi giáo viên người Nhật. Do đó, về nguyên tắc học sinh cần có trình độ hiểu tiếng Nhật cơ bản để giờ học được hiệu quả và trôi chảy hơn.

Lệ phí và chi phí (sinh sống tại Nhật)

Tiền nhập học
24,000 yên (~240 USD)

Chỉ đóng khi nhập học

Học phí
48,000 yên (~450 USD)

Hàng tháng

Phí giáo trình
5,250 yên (~50 USD)

6 tháng

Lệ phí và chi phí

Tiền nhập học
21,000 yên (~210 USD)

Chỉ đóng khi nhập học

Phí xét tuyển
52,500 yên (~525 USD)
Học phí
282,750 yên (~2827 USD)

6 tháng

Phí giáo trình
32,500 yên (~325 USD)

1 năm 3 tháng

Tổng cộng
388,750 yên (~3887 USD )

VPDD Của NIPPON ACADEMY Edu Corp., tại Việt Nam.

E-mail :  info.vn@nippon-academy.ac.jp